LEARN

GU ROCTANE ENERGY GEL

    28/04/2017

ROCTANE LÀ SẢN PHẨM GU CUNG CẤP NHIỀU NĂNG LƯỢNG HƠN.Các sản phẩm Roctane được tạo ra nhằm cung cấp cho những hoạt động đòi hỏi sức bền trong thời...

Xem tiếp

GU ENERGY GEL

    28/04/2017

Gel năng lượng chính là sản phẩm thành công nhất , là tiền đề tạo nên GU ngày nay. Với mỗi thanh gel cung cấp 100 calorie thiết yếu cho...

Xem tiếp

GU ENERGY CHEWS

    27/04/2017

Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của bạn. Kẹo nhai năng lượng dễ sử dụng trên đường chạy! Mỗi gói chứa 8 viên tương đương 80 calories. Loại kẹo...

Xem tiếp